7 มีนาคม 2562 รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ห่วงสถานการณ์ภัยแล้งกระทบวงกว้าง กำชับทุกเหล่าทัพสำรวจและช่วยเหลือเข้าถึงทุกพื้นที่เสี่ยง

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้สั่งการทุกเหล่าทัพ ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งในทุกพื้นที่ ซึ่งคาดว่าปีนี้จะได้รับผลกระทบในวงกว้าง โดยให้เฝ้าระวังและเตรียมรับมือกับปัญหาไฟป่า รวมทั้งประสานการทำงานอย่างใกล้ชิดกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในทุกจังหวัด เพื่อประเมินสถานการณ์น้ำในพื้นที่เสี่ยง และสนับสนุนกำลังพล เครื่องมือ เครื่องจักรและยานพาหนะ เข้าร่วมบริหารจัดการแก้ปัญหาน้ำอุปโภคและบริโภคของประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือเสี่ยงต่อปัญหาการขาดแคลนน้ำ พร้อมกันนี้ ให้กองทัพอากาศ ประสานกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สนับสนุนอากาศยานร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง 5 ภูมิภาค 12 หน่วยปฏิบัติการที่รัฐบาลตั้งขึ้น ออกปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือประชาชนให้ครอบคลุม 25 ลุ่มน้ำหลัก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่

ที่มา : http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190306154546563